Регистрация

Агенция "Кастинг Машина" е администратор на лични данни, в публичния регистър на Комисия за защита на личните данни в България

С попълването на тази регистрация, аз съм съгласен попълнeните от мен мои лични данни, включително качените от мен тук снимки, да бъдат използвани само за селекция за кастинг на филм или рекламна продукция, кастинга на която се извършва само от фирма "Кастинг Машина" ЕООД

Персонални данни

Актуална снимка (без аксесоари)

Лице в близък план (размер до 4MB)

Снимка в цял ръст (размер до 4MB)

Персонални мерки

Характеристики


Въведете кода*
captcha